________________

Colegiul 
National
Ionita 
Asan

 HomeProfesoriEleviForumContact

C. N. Ionita Asan Caracal

DIRECTOR

 Prof. Vîrban Titu

                 După ce, în Caracal, se legiferase învăţământul primar, iar oraşul, prosper din punct de vedere economic, căpătase şi o alură culturală, clasa mijlocie şi-a ridicat pretenţiile, aspirând la o formă gimnazială şi chiar liceală de şcolaritate. În aceste împrejurări prielnice a apărut unitatea de învăţământ cea mai prestigioasă, pe atunci, a înfloritului judeţ Romanaţi. Gimnaziul „Ioniţă Asan” a luat fiinţă pe 10 octombrie 1888, prin Hotărârea Ministrului Instrucţiei Publice din aceea vreme, Titu Maiorescu. Şcoala a funcţionat, mai întâi, într-o clădire închiriată, Casa Ioan Zaman. Este mutată însă, în ianuarie 1892, într-o clădire special construită. Primii directori sunt Constantin G. Ionescu, Ilie Constantinescu, Mihail Dimonie.

                 Pe data de 1 septembrie 1919, după demersurile repetate ale directorului Mihail Dimonie, Ministerul aprobă transformarea Gimnaziului în liceu şi înfiinţarea Liceului „Ioniţă Asan”. La 4 octombrie 1922, directorul Silvestru Băleanu pune piatra fundamentală a unei noi clădiri. Mutarea a avut loc abia în toamna anului 1928. Alţi directori care au contribuit la buna funcţionare a noului local au fost Dumitru C. Efrimescu, V. Olexiuc, Aristide Popovici. Perioada 1930-1940 este prielnică liceului. Este construit Amfiteatrul „Titu Maiorescu”, o sală cu funcţionalităţi multiple pentru spectacole, conferinţe, festivităţi şcolare. Apar primele publicaţii şcolare: Speranţa, Clasa a VI-a 1933, Domnul de rouă, Pandurul. La 1 noiembrie 1944 se înfiinţează Societatea Culturală „Haralamb G. Lecca”, iar la 1 septembrie 1947 se constituie Pinacoteca „Marius Bunescu”, devenită cu vremea un veritabil muzeu de artă plastică, singurul în învăţământul românesc.

                În perioada 1948-1953, liceul îşi schimbă numele în Şcoala medie de cultură generală cu clasele I-XI. În anul şcolar 1965 va deveni Liceul nr.1. În 1968 durata liceului se extinde la 12 clase. Între 1971-1975, liceul este cunoscut sub numele de Liceul de cultură generală nr.1, apoi, între 1975 şi 1977, de Liceul real-umanist, iar între 1977 şi 1983 de Liceul de matematică-fizică. Aceste numeroase şi vremelnice denumiri dovedesc agitaţia prin care trecea învăţământul românesc. În anul 1977, a fost dată în folosinţă impunătoarea sală de sport. În 1977 se construieşte o clădire cu 3 etaje pentru internat, căreia i se ataşează în 1978 o cantină. În 1981, clădirea liceului se extinde cu încă 9 săli de clasă. În 1983 primeşte numele de Liceul Industrial nr.2, în 1990 se revine la denumirea de Liceul Teoretic „Ioniţă Asan”. În 1998 ca urmare a deosebitului rol instructiv-educativ şi cultural pe care l-a avut de-a lungul vremii, pentru reputaţia sa nu numai locală, liceul primeşte titlul onorific de Colegiul Naţional „Ioniţă Asan”.

Dir. Prof.Vîrban Titu

DIRECTOR ADJ.

Prof. Cristea Ines