Gimnaziul Clasic de Băieţi “Ioniţă Asan”, Caracal – începuturi

Prof. dr. Jeana PĂTRU

Actul de numire a profesorilor Gimnaziului
Promoţia 1899 – printre absolvenţi: Ilie Mărculescu, I.N. Trifu ş.a. (revedere)

Timp de mai mulţi ani, reprezentanţii locuitorilor romanaţeni, sprijiniţi de autorităţile politice, în frunte cu primarul oraşului Caracal, Constantin Nanu1 şi cu prefectul judeţului, Dumitru Cezianu, au făcut numeroase demersuri pe lângă Ministerul Instrucţiunii Publice pentru înfiinţarea unui gimnaziu, în Caracal2. După atâtea şi atâtea stăruinţe, Titu Maiorescu, ministrul învăţământului, a aprobat înfiinţarea gimnaziului, cu data de 1 octombrie 18883. Prin aceeaşi adresă ministerial, Nr. 12.858/1 octombrie 1888, trimisă “Domnului Director al gimnasiului classic din Caracal”, “pentru ocuparea posturilor de profesori, vacante la gimnasiul nou înfiinţat (…), s-au numit următoarele persoane:
1. Dlui C. Locusteanu se numeşte profesor suplinitor de partea Literară cu salariu de 350 lei lunar, predând latina cu 4 ore pe săptămână, iar L. Română, Istoria şi Geografia câte 3 ore pe săptămână.
2. Dlui I. El. Beculescu se numeşte profesor suplinitor cu salariu de 350 de lei lunar, profesând Franceză cu 3 ore pe săptămână, Naturale, cu 4 ore şi Matematica, cu 3 ore.
3. Dlui Nicolae Burghelea se numeşte maistru suplinitor pentru musica vocală şi gimnastică, cu salariul de 150 lei lunar şi predând orele prevăzute în
programa şcolară4.” Citește mai mult